Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

6:1 като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказани, а не умъртвявани;

6:2 като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

6:3 О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърдцето ни се разшири.

6:4 Вам не е тясно в нас, но в сами вас е тясно нам.

6:5 И тъй, във вид на еднакво възмездие, (като на чада говоря), разширете и вие сърдцата си.

6:6 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

6:7 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?

6:8 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".

6:9 Затова – "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема,

6:10 И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.

6:11 И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в светост със страх от Бога.

6:12 Сторете място в сърдцата си за нас; никого не сме онеправдали, никого не сме развратили, никого не сме изкористили.

6:13 Не казвам това за да ви осъдя; защото по-напред казах, че сте в сърдцата ни, така щото да бъдем заедно и като умрем и като живеем.

6:14 Голяма е моята увереност към вас, много се хваля с вас, напълно се утешавам; даже във всяка наша скръб радостта ми е преизобилна.

6:15 Защото откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение: отвън борби, отвътре страхове.

6:16 Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита;

6:17 и не просто с дохождането му, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести копнежа ви, плача ви, ревността ви за мене; така щото още повече се зарадвах.

6:18 Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase