Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

5:1 Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него.

5:2 Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.

5:3 И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, – надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.

5:4 С това не препоръчваме себе си изново на вас, но ви даваме причини да се хвалите с нас, за да имате що да отговорите на ония, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърдцето.

5:5 Защото, ако сме отишли до крайности, то е било за Бога; или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас.

5:6 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели;

5:7 и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.

5:8 Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така Го не познаваме.

5:9 За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

5:10 А всичко е от Бог, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;

5:11 сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.

5:12 И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,

5:13 Който за нас направи грешен ( Гръцки: Грях ) Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни ( Гръцки: Правда ) пред Бога.

5:14 И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напраздно Божията благодат.

5:15 (Защото казва: – " В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).

5:16 Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;

5:17 но във всичко биваме одобрени, като божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,

5:18 чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,

5:19 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,

5:20 с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата;

5:21 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като измамници, но пак истинни;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase