Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

3:1 Защото, ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава.

3:2 (И наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение, поради славата, която превъзхожда).

3:3 Защото, ако това, което преминаваше, бе със слава, то много по-славно е трайното.

3:4 И тъй, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност,

3:5 и не сме като Моисея, който туряше покривало на лицето си, за да не могат израилтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше.

3:6 Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа.

3:7 А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърдцето им,

3:8 но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме.

3:9 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода.

3:10 А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

3:11 Затуй, като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обезсърдчаваме;

3:12 но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но, като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.

3:13 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, –

3:14 за тия, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

3:15 (Защото ние не проповядваме себе си, но Христа Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса).

3:16 Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърдцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.

3:17 А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.

3:18 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase