Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

2:1 Понеже затова и писах, за да ви позная чрез опит, дали сте послушни във всичко.

2:2 А комуто вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото, ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христа,

2:3 да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

2:4 А когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие, и когато ми се отвори врата в Господното дело,

2:5 духът ми не се успокои, понеже не намерих брат си Тита, а, като се простих с тях, отпътувах за Македония.

2:6 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.

2:7 Защото пред Бог ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват.

2:8 На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен?

2:9 Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, но говорим искрено в Христа, като от Бога, пред Бога.

2:10 Пак ли започваме да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?

2:11 Вие сте нашето писмо, написано в сърдцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци;

2:12 и явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано, не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърдцето.

2:13 Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христа.

2:14 Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога,

2:15 Който ни направи способни като служители на един нов завет, – не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.

2:16 Но, ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, щото израилтяните не можеха да гледат Моисея в лице, поради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше,

2:17 как не ще бъде служението на духа с по-голяма слава?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase