Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

16:1 защото ми се отвориха големи врата за работа, има и много противници.

16:2 Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас; защото и той работи Господното дело както и аз;

16:3 затова, никой да не го презира. Но изпратете го с мир да дойде при мен, защото го очаквам с братята.

16:4 А колкото за брат Апостола, много му се молих да дойде при вас с братята; но никак не му се искаше да дойде сега; ще дойде, обаче, когато намери случай.

16:5 Бдете, стойте твърдо във вярата си, бъдете мъжествени, укрепявайте се.

16:6 Всичко у вас да става с любов.

16:7 Още ви моля, братя: вие знаете, че Стефаниновото семейство е първият плод на Ахаия, и че те са посветили себе си да служат на светиите;

16:8 добре, на такива да се подчинявате и вие, и на всеки, който помага в делото и се труди.

16:9 Радвам се за дохождането на Стефанина, на Фортуната и на Ахаика, защото те запълниха лишението ми от власт;

16:10 понеже успокоиха моя дух и вашия, затова признавайте такива човеци.

16:11 Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква.

16:12 Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един друг със света целувка.

16:13 Поздравът пиша аз, Павел, със собствената си ръка.

16:14 Който не люби Господа да бъде проклет. Господ наш иде.

16:15 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с вас.

16:16 Любовта ми да бъде с всички вас в Христа Исуса. Амин. PAGE

16:17 Павел, с Божията воля апостол Исус Христос, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахаия:

16:18 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.

16:19 Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.

16:20 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.

16:21 Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа.

16:22 Но, ако ни наскърбяват, това е за ваша утеха и спасение, или ако ни утешават, това е за вашата утеха [и спасение], която действува да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние.

16:23 И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че, както сте участници в страданията, така сте и в утехата.

16:24 Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така щото отчаяхме се дори за живота си:


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase