Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 14

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

14:1 Защото тръбата ако издадеше неопределен глас, кой би се приготвил за бой?

14:2 Също така, ако вие не изговаряте с гласа си думи с някакво значение, как ще се знае какво говорите? защото ще говорите на вятъра.

14:3 Има, може да се каже, толкова вида гласове на света; и ни един от тях не е без значение.

14:4 Ако, прочее, не разбера значението на гласа, ще бъда другоезичен за този, който говори; И тоя, който говори ще бъде другоезичен за мене.

14:5 Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата.

14:6 Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува.

14:7 Защото, ако се моли на непознат език, духът ми се моли а умът ми не дава плод.

14:8 Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.

14:9 Иначе, ако славословиш с духа си как ще рече: Амин, на твоето блгодарение оня, който е в положението на простите, като знае що говориш?

14:10 Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се назидава.

14:11 Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви;

14:12 обаче, в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език.

14:13 Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум.

14:14 В закона е писано: "Чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тия люде; и нито така ще Ме послушат", казва Господ.

14:15 Прочее, езиците са белег не за вярващите, а за невярващите; а пророчеството е белег не за невярващите, а за вярващите.

14:16 И тъй, ако се събере цялата църква, и всички говорят на непознати езици, и влизат хора прости или невярващи, не ще ли кажат, че вие сте полудели?

14:17 Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и се осъжда от всички;

14:18 тайните на сърцето му стават явни; и тъй, той ще падне на лицето си, ще се поклони Богу и ще изповядва, че наистина Бог е между вас.

14:19 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

14:20 Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то по ред; а един да тълкува.

14:21 Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква, и нека говори на себе си и на Бога.

14:22 От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.

14:23 Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква.

14:24 Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;

14:25 и духовете на пророците се покоряват на самите пророци.

14:26 Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите.

14:27 Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва законът.

14:28 Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно жена да говори в църква.

14:29 Що? Божието слово от вас ли излезе? Или само до вас ли е достигнало?

14:30 Ако някой мисли, че е пророк или духовеня, нека признае, че това, което ви пиша е заповед от Господа.

14:31 Но ако някой не иска да признае, нека не признае.

14:32 Затова, братя мои, копнейте за дарбата да пророкувате, и не забранявайте да се говорят и езици.

14:33 Обаче, всичко нека става с приличие и ред.

14:34 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите,

14:35 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали.

14:36 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

14:37 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

14:38 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

14:39 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

14:40 че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase