Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 14

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

14:1 О рече със силен глас: Стани прав на нозете си. И той скочи и ходеше.

14:2 А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха духовете на езичниците против братята.

14:3 О А когато учениците още стояха около него, той стана та влезе в града; и на утринта отиде с Варнава в Дервия.

14:4 Но пак, те преседяха там доста време и дързостно говореха в Господа, който свидетелствуваше за словото на своята благодат като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

14:5 И множеството в града се раздвои; едни бяха с юдеите, а други с апостолите.

14:6 И когато се породи стремеж у езичниците и юдеите с началниците им за да ги опозорят и да ги убият с камъни,

14:7 те се научиха и избягаха в Ликаонските градове, Листра и Дервия, и в околните им места,

14:8 и там проповядваха благовестието.

14:9 А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил.

14:10 Той слушаше Павла като говореше; а Павел като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен,

14:11 А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по Ликаонски: Боговете, оприличени на човеци са слезли при нас.

14:12 И наричаха Варнава Юпитер, а Павла Меркурий, понеже той б е ш е главният говорител.

14:13 И жрецът при Юпитеровото капище, което беше пред града, приведе юнаци и донесе венци на портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва.

14:14 Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха всред народа, та извикаха, казвайки:

14:15 О, мъже, защо правите това: и ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето, и всичко що има в тях;

14:16 който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища,

14:17 ако и да не е преставал да свидетелствува за себе си, като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове родовити времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.

14:18 И като казваха това, те едвам възпряха множествата да им не принасят жертва.

14:19 Между това, дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и те биха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, като мислеха че е умрял.

14:20 И след като проповядваха благовестието в тоя град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Аитиохия,

14:21 и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

14:22 И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали.

14:23 И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия;

14:24 И проповядваха учението в Перга, и слязоха в Аталия.

14:25 Оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което сега бяха извършили.

14:26 И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което беше извършил Бог чрез тях, и как беше отворил за езичниците врата за да повярват.

14:27 И там преседяха доста време с учениците.

14:28 А някои слязоха от Юдея и учеха братята, казвайки: Ако се не обрежете според Мойсеевия обред, не можете се спаси.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase