Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

2:1 А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.

2:2 О Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.

2:3 Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия.

2:4 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.

2:5 И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),

2:6 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.

2:7 И когато бяха там, навършиха се дните - да роди.

2:8 И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в страноприемницата.

2:9 И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.

2:10 И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.

2:11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.

2:12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.

2:13 И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки:

2:14 Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

2:15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.

2:16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа, и Младенеца лежащ в яслите.

2:17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.

2:18 И всички които чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха.

2:19 А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си.

2:20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.

2:21 И като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.

2:22 Като се навършиха и дните за очистването им, според Мойсеевия закон, занесоха Го в Ерусалим за да Го представят пред Господа,

2:23 (както е писано в Господния закон, че всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свят на Господа),

2:24 и да принесат жертва според казаното в Господния закон +две гургулици и две гълъбчета.

2:25 И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Святият Дух беше в него.

2:26 Нему бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Христа Господен.

2:27 И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за Него по обичая на закона,

2:28 той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза:

2:29 Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир, според думата си;

2:30 защото видяха очите ми спасението,

2:31 което си приготвил пред всички люде;

2:32 светлина да просвещава народите. И слава на Твоите люде Израил.

2:33 А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.

2:34 И Симеон го благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и за ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори.

2:35 Да! И на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.

2:36 Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе; (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си.

2:37 И беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва.

2:38 И тя, като се приближи, в същия час, благодареше Богу, и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.

2:39 И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.

2:40 А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.

2:41 И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата.

2:42 И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника,

2:43 и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му.

2:44 А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познатите си.

2:45 И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха.

2:46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше.

2:47 И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.

2:48 И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз, наскърбени, Те търсехме.

2:49 А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?

2:50 А те не разбраха думата, която им рече.

2:51 И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

2:52 А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase