Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Amos 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

8:1 Това е, което Господ Иеова ми показа: - Ето кошница с узряло (Еврейски:лятно) овощие. 2 И рече: Що виждаш Амосе? И рекох: Кошница с узряло (Еврейски: лятно) овощие. Тогава Господ ми рече: - Людете ми Израил узряха; (Еврейски: Дойде краят на людете ми Израил) Занапред няма вече да ги щадя.

8:2 И в оня ден, казва Господ Иеова, Храмовите песни ще бъдат виения; Защото труповете ще бъдат много, Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

8:3 Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните, И бихте погубвали сиромасите на тая земя,

8:4 Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, И съботата, за да изложим на продан пшеница, Като смалим ефата, уголемим сикъла, И мамим с лъжливи къпони? -

8:5 За да купим сиромасите с пари, И бедният за един чифт обуща, И да продадем отсевките на пшеницата?

8:6 Господ се закле в Оня, с когото Яков се слави, като рече: Наистина няма никога да забравя кое да било от делата им.

8:7 Не ще ли се поклати земята за това, И всеки, който живее на нея да жалее? Така! И тя цяла ще се издига като Нил, Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

8:8 В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята всред бял ден.

8:9 Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И скончанието му да бъде като края на горестен ден.

8:10 Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще пратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни.

8:11 Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господне, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.

8:12 В оня ден красивите девици И юношите ще премират от жажда.

8:13 Ония, които се кълнат с престъплението на Самария, Като казват - Заклеваме се в живота на бога ти, Дане! И - Заклеваме се в живота на обичайния бог у Вирсавее! - Те ще паднат, и никога няма да станат вече.

8:14 []


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase