Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Amos 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

5:1 Слушайте това слово, Плачът, който аз започвам за вас, доме Израилев: -

5:2 Падна Израилевата девица, Няма да стане вече; Хвърлена е на земята си Без да има кой да я вдигне.

5:3 Защото така казва Господ Иеова: Градът, из който излизаха хиляда, ще остане със сто за Израилевия дом, И оня, из който излизаха сто, ще остане с десет.

5:4 Защото така казва Господ за Израилевия дом: Потърсете Мене и ще живеете;

5:5 Но не търсете Ветил, Нито влизайте в Галгал, Нито заминавайте във Вирсавее; Защото Галгал непременно ще отиде в плен, И Ветил ще стане нищо.

5:6 Потърсете Господа и ще живеете; Да не би да избухне като огън в Йосифовия дом Та го пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.

5:7 Вие, които обръщате правосъдието в пелин, И хвърляте наземи правдата,

5:8 Потърсете тогова, който прави Плеадите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та става нощ, - Тогова, който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Иеова е името му,) -

5:9 Тогова, който нанася внезапна гибел върху силните, Тъй щото гибел достига в крепостите.

5:10 Те мразят тогова, който изобличава в портата, И се гнусят от оногова, който говори справедливо.

5:11 Прочее, понеже угнетявате сиромаха И изтръгвате от него платки жито, Затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни, Няма да живеете в тях, Ако и да сте насадили приятни лозя, Няма да пиете виното им.

5:12 Защото зная колко много са вашите престъпления И колко великански са греховете на вас, Които угнетявате праведния, приемате подкупи, И извращате правото на сиромасите в портата;

5:13 По която причина разумният млъква в такова време; Защото е зло време.

5:14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете; Така Господ, Бог на Силите, ще бъде с вас, както речете.

5:15 Мразете злото, обичайте доброто, И установявайте правосъдие в портата; Може би Господ, Бог на Силите, да се смили за останалите от Йосифа.

5:16 За това, така казва Иеова, Бог на Силите, Господ: Ридание ще има по всичките площади, И по всичките улици ще казват - Горко! горко! Ще повикат земеделеца на жалеене, И изкусните оплаквателки на ридание;

5:17 И по всичките лозя ще има ридание, Защото аз ще замина посред тебе, казва Господ.

5:18 Горко на ония, които желаят денят Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина.

5:19 Както, ако бягаше човек от лъв, И го срещнеше мечка, Или, като влезеше къщи, опреше ръката си о стената, И змия го хапеше,

5:20 Така не ще ли бъде денят Господен - тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?

5:21 Мразя, презирам празнуванията ви, И няма да благоволя в тържествените ви събрания.

5:22 Даже ако ми принесете всеизгарянията и жертвите си, Няма да ги приема, Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.

5:23 Отмахни от мене метежа на песните си, Защото не ща да слушам свирнята на псалтирите ти;

5:24 Но нека тече правосъдието като вода, И правдата като поток, който не пресъхва.

5:25 Доме Израилев, на мене ли принасяхте жертви и приноси Четиридесет години в пустинята?

5:26 Напротив, носехте царя си Сикут И Хиун, идолите си, Звездата на вашите богове, които си направихте.

5:27 За това, ще ви закарам в плен оттатък Дамаск, Казва Господ, чието име е Бог на Силите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase