Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Amos 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

3:1 Слушайте това слово, което Госопд изговори против вас, Израиляни, - против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах: -

3:2 Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова, ще ви накажа за всичките ви беззакония.

3:3 Ще ходят ли двама заедно Освен по съгласие?

3:4 Ще изреве ли лъвът в леса Ако няма лов? Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си, Ако не е хванал нещо?

3:5 Може ли птица да попадне в клопка на земята, Дето няма примка за нея? Скача ли примка от земята Без да е хванала нещо?

3:6 Може ли да засвири тръба в град И людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ?

3:7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие своето намерение на слугите си пророците.

3:8 Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?

3:9 Прогласете в палатите на Азот И в палатите на Египтската земя, И речете - Съберете се по планините на Самария Та вижте големите метежи всред нея, И какви насилия има вътре в нея.

3:10 Защото, казва Господ, Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, Не знаят да вършат правото.

3:11 За това, така казва Господ Иеова; Неприятел ще окръжава земята ти, И ще смъкне от тебе силата ти, И палатите ти ще бъдат разграбени.

3:12 Така казва Господ: Както овчарят изтръгва из лъвовите уста Две голени, или част от ухо, Така ще изтръгнат Израиляните, Които в Самария седят в ъгъла на канапе И на копринени възглавници на постелка.

3:13 Слушайте, и предупредете Якововия дом, Казва Господ Иеова, Бог на Силите,
3:14 Още ще поразя зимната къща зедно с лятната къща, Къщите от слонова кост ще се съсипят, И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.

3:15 []


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase