Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Amos 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

1:1 Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, който чу във в?дение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, и Иоасовия син, две години преди заметресението.

1:2 и рече: - Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Eрусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.

1:3 Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото вързаха Галаад с железни дикани;

1:4 Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.

1:5 Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом оногова, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

1:6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя наказанието й, Защото плениха всичките Ми люде, За да ги предадат на Едома:

1:7 Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите й.

1:8 Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон оногова, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от Филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

1:9 Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;

1:10 Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.

1:11 Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;

1:12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.

1:13 Така казва Господ: Поради три престъпления на Амонците, Да! поради четири, няма да отменя наказанието им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят своя предел;

1:14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите й Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;

1:15 И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase