Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hosea 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]

12:1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с Асирийците, И занасят дървено масло в Египет!

12:2 Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.

12:3 В утробата той хвана петата на брата си, и като мъж се бори с Бога;

12:4 Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, -

12:5 Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.

12:6 За това, обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.

12:7 Ефрем е търговец; Неверни къпони има в ръката му; Той обича да мами.

12:8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което да се счита за грях.

12:9 А аз съм Господ твой Бог от времето, когато беше ти в Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.

12:10 Говорих още и чрез пророците, И явих им много видения; И чрез думите на пророците служих си с уподобления.

12:11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Глагал жертват юнци; И жертвениците им са многобройни като куповете тор В браздите на нивите.

12:12 А Яков побягна в Сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил овци,

12:13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.

12:14 Ефрем разгневи Бога много горчиво; За това, ще оставя върху него проляната от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase