Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ezekiel 48

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]

48:1 А ето племената начиная от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат, и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И племената ще имат страните си към изток и към запад. Дан ще има един дял.

48:2 А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир ще има един дял.

48:3 А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим ще има един дял.

48:4 А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия ще има един дял.

48:5 А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем ще има един дял.

48:6 А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим ще има един дял.

48:7 А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда ще има един дял.

48:8 И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди тръстики широк, а дълъг колкото всеки от другите дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде всред него.

48:9 Приносът, който ще посветите Господу, да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на длъж, и десет хиляди на шир.

48:10 И тоя свет принос да бъде за тях, за свещениците, дълъг към север двадесет и пет хиляди тръстики, широк към запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; И Господното светилище ще бъде всред него.

48:11 Това да бъде за осветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръчването Ми и не се заблудиха, когато израилтяните се заблудиха, както се заблудиха левитите.

48:12 И тоя посветен принос от приноса на земята ще им бъде пресвет, до предела на левитите.

48:13 И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат дял двадесет и пет хиляди тръстики дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди, и широчината десет хиляди.

48:14 От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първаци; защото делът им е свет Господу.

48:15 А петте хиляди тръстики, които остават в широчината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за обща употреба, за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде всред него.

48:16 И ето мерките му: северната страна четири хиляди и петстотин тръстики, южната страна четири хиляди и петстотин, източната страна четири хиляди и петстотин и западната страна четири хиляди и петстотин.

48:17 И пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет, и на запад двеста и петдесет.

48:18 И остатъкът от дължината, съответствуващ на светия принос, ще бъде десет хиляди тръстики на изток, и десет хиляди на запад; ще съответствува на светия принос; и рожбите му ще бъдат за храна на ония, които слугуват в града.

48:19 Ония от всичките Израилеви племена, които слугуват в града, да го обработват.

48:20 Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на двадесет и пет хиляди; четвъртит ще направите светия принос, включително градското притежание.

48:21 И остатъкът да бъде за княза, от двете страни на светия принос и на градското притежание, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди тръстики към източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А светият принос със светилището на дома ще бъде всред него.

48:22 И така, мястото от притежанието на Левитите и от притежанието на града, като е по средата между границата на Юда и границата на Вениамина, ще бъде на княза; на княза ще бъде.

48:23 А колкото за останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин ще има един дял.

48:24 А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон ще има един дял.

48:25 А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар ще има един дял.

48:26 А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон ще има един дял.

48:27 А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад ще има един дял.

48:28 А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през Египетския поток до голямото море.

48:29 Тая е земята, която ще разделите с жребие на Израилевите племена в наследсвто, и тия са дяловете на всяко от тях, казва Господ Иеова.

48:30 А ето предградията на града: на северната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка;

48:31 а градските порти да се наричат с имената на Израилевите племена; три от портите да гледат към север - Рувимовата порта една, Юдовата порта една, и Левиевата порта една;

48:32 и на източната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти - Иосифовата порта една, Вениаминовата порта една, и Дановата порта една;

48:33 и на южната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка, и три порти - Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една;

48:34 а на западната страна четири хиляди и петстотин тръстики, и три порти - Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една.

48:35 Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от оня ден името на града ще бъде Иеовашама*.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase