Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ezekiel 42

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]

42:1 Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север: и заведе ме в стаята, която бе срещу отделеното място, и срещу зданието към север.

42:2 В лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северната врата; а широчината му бе петдесет лакти.

42:3 Срещу двадесетте лакти, които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж.

42:4 И пред стаите имаше коридор десет лакти широк навътре - път сто лакти дълъг; и вратите на стаите бяха към север.

42:5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече, отколкото от долните и средните етажи на зданието.

42:6 Защото те бяха на третия етаж, и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова, най-горният етаж се стесняваше повече нежели най-долният и средният етаж, почвайки от земята.

42:7 И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти.

42:8 Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти.

42:9 А под тия стаи беше входът от изток като се отива към тях от външния двор.

42:10 Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред определеното място, и пред зданието.

42:11 И коридорът пред тях беше на изглед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според техните врати.

42:12 И като имаше врати на стаите, които бяха на юг, така имаше и врата гдето почваше коридорът, коридорът право срещу стената към изток като се влиза в тях.

42:13 Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях, и приноса за престъпление; защото мястото е свето.

42:14 Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават при онова, което принадлежи на людете.

42:15 А като свърши измерванията на дома отвътре, изведе ме по портата, която гледа към изток, и измери дома околовръст.

42:16 Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстикова мярка.

42:17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.

42:18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

42:19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

42:20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя светото от несветото място.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase