Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ecclesiastes 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]

10:1 Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи; Така и малко безумие покваря оногоз, който е уважаван за мъдрост и чест.

10:2 Разумът (Еврейски: сърцето) на мъдрия е в десницата му, А разумът (Еврейски: сърцето) на безумния в левицата му.

10:3 Докато безумният още ходи в пътя, разумът (Еврейски: сърцето) не му достига. и той се прогласява на всичките, че е безумен.

10:4 Ако гневът на управителя се повдигне против тебе, не напущай мястото си: Защото отстъпването отвраща големи грешки,

10:5 Има зло, което видях под слънцето, - Погрешка като че ли произхождаща от владетеля, - и това е, че

10:6 Безумният се поставя на висок чин, А богатите седят в долни места.

10:7 Видях слуги на коне, И князе, ходещи като слуги по земята.

10:8 Който копае яма, ще падне в нея; и който разбива ограда, него змия ще ухапе.

10:9 Който кърти камъни ще се повреди от тях; И който цепи дърва се излага на опасност от тях;

10:10 Ако се затъпи желязото, и не се наточи острието му, Тогава трябва да се напряга повече със силата; А мъдростта е полезна за упътване.

10:11 Ако ухапе змията преди да бъде омаяна, Тогава няма полза от омайвача.(Или: Наистина, ако няма омайване, змията ще ухапе; и клеветникът не е по-добър)

10:12 Думите из устата на мъдрия са благодатни; А устните на безумния ще погълнат самия него;

10:13 Защото първите думи, които изговаря, са безумие, И свършекът на говоренето му е пакостна лудост.

10:14 Безумният тъй също умножава думи; Но пак човек не знае какво ще бъде; И кой може да му яви какво ще бъде подир него?

10:15 Трудът на безумните ги уморява, Понеже ни един от тях не знае пътя за града.

10:16 Горко ти, земьо, когато царят ти е дете, И началниците ти ядат рано!

10:17 Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни, И началниците ти ядат на време, - за подкрепа, а не за опиване!

10:18 От голяма леност засяда къщният покрив; И от безделието на ръцете прокапва къщата.

10:19 Угощения се правят за веселба, и виното весели живота; А парите отговарят на всичко.

10:20 Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, И да не прокълнеш богатия нито в спалнята си; Защото въздушна птица ще отнесе гласа, И крилатото ще извести това нещо.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase