Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ecclesiastes 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]

3:1 Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:

3:2 Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;

3:3 Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;

3:4 Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване;

3:5 Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;

3:6 Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне;

3:7 Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене;

3:8 Време за обичане, и време за мразене; Време за война, и време за мир.

3:9 Каква полза на оногова, който работи, От онова, в което се труди той?

3:10 Видях труда, който даде Бог На човешките чада, за да се трудят в него.

3:11 Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; Положил е и вечността в тяхното сърце, Без обаче да може човек да издири Отначало до край делото, което е направил Бог.

3:12 Познах, че няма друго по-добро за тях Освен да се весели всеки, и да благоденства през живота си;

3:13 И още всеки човек да яде и да пие, И да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога.

3:14 Познах, че всичко що прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е направил това, за да Му се боят човеците.

3:15 Каквото съществува е станало вече; И каквото ще стане е станало вече; И Бог издирва наново онова, което е било оттласнато.

3:16 Видях още под слънцето Мястото на съда, а там беззаконието, - И мястото на правдата, а там неправдата.

3:17 Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.

3:18 Рекох в сърцето си относно човешките чада, Че това е, за да ги опита Бог, И за да видят те, че в себе си са като животни.

3:19 Защото каквото постига човешките чада Постига и животните; една участ имат; Както умира единия, така умира и другото; Да! един дух имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото всичко е суета.

3:20 Всички отиват в едно място; Всички са от пръстта, и всички се връщат в пръстта.

3:21 Кой знае духът на човешките чада, че възлиза горе, И духът на животното, че слиза долу на земята?

3:22 Видях прочее, че за човека няма по-добро, Освен да се радва в делата си; Защото това е делът му; Понеже кой ще го възвърне надире, за да види Онова, което ще бъде подир него?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase