Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 31

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

31:1 Думите на Маасовия цар Лемуил, Които го поучи майка му: -

31:2 Що, сине мой? и що, сине на утробата ми? И що, сине на моите обреци?

31:3 Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на тези, които погубват царете.

31:4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, Нито за князете да кажат : Где е спиртното питие?

31:5 Да не би, като се напият, да забравят закона И да онеправдаят угнетяваните*.

31:6 Давайте спиртно питие на оня, който загива И вино на огорчения духом.

31:7 За да пие и да забрави сиромашията си, И да не помни вече окаяността си.

31:8 Отваряй устата си за безгласния, За делото на всички, които загиват;

31:9 Отваряй устата си, съди справедливо. И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

31:10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

31:11 Сърцето на мъжа й уповава на нея; И не ще му липсва печалба.

31:12 Тя ще му донася добро, а не зло, През всичките дни на живота си.

31:13 Търси вълна и лен, И работи с ръцете си това що й е угодно.

31:14 Тя е като търговските кораби, - Донася храната си от далеч.

31:15 При това, става докле е още нощ, И дава храна на дома си, И определената работа на слугините си.

31:16 Разглежда нива, и я купува; От плода на ръцете си сади лозе.

31:17 Опасва кръста си със сила И уякчава мишците си.

31:18 Като схваща, че търгуването и е полезно. Светилникът й не угасва през нощта.

31:19 Туря ръцете си на вретеното, И държи в ръката си хурката.

31:20 Отваря ръката си на сиромасите, Да! простира ръцете си към немотните.

31:21 Не се бои от снега за дома си; Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.

31:22 Прави си завивки от дамаска; Облеклото и е висон и морав плат.

31:23 Мъжът и е познат в портите, Когато седи между местните старейшини.

31:24 Тя тъче ленено платно и го продава, И доставя пояси на търговците*;

31:25 Сила и достолепие са облеклото й; И тя гледа весело към бъдещето.

31:26 Отваря устата си с мъдрост, И законът на езика й е благ.

31:27 Добре внимава в управлението на дома си, И хляб на леност не яде.

31:28 Чадата й стават и я ублажават; И мъжът й я хвали казвайки :

31:29 Много дъщери са се държали достойно, Но ти надмина всичките.

31:30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31:31 Дайте й от плода на ръцете й, И делата й нека я хвалят в портите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase