Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 27

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

27:1 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.

27:2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.

27:3 Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

27:4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?

27:5 Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.

27:6 Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.

27:7 Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

27:8 Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.

27:9 Както благоуханните места и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

27:10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

27:11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

27:12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.

27:13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.

27:14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

27:15 Непрестанно капене в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;

27:16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хвърлил дървено масло с десницата си.

27:17 Желязо остри желязо; Така човек остри лицето си срещу приятеля си.

27:18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

27:19 Както водата отразява лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.

27:20 Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.

27:21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човекът се изпитва чрез онова, с което се хвали.

27:22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

27:23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

27:24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.

27:25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.

27:26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за* купуване на нива.

27:27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase