Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

18:1 Който се отлъчва от другите , търси само своето желание, И се противи на всеки здрав разум.

18:2 Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.

18:3 С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта идва и позор.

18:4 Думите из устата на човека са като дълбоки води, И изворът на мъдростта е като поток.

18:5 Не е добре да се приема нечестивия, Или да се изкривява съда на праведния.

18:6 Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.

18:7 Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.

18:8 Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.

18:9 Немарливият в работата си Е брат на разсипника.

18:10 Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея, и е поставен на високо.

18:11 Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.

18:12 Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето то се смирява.

18:13 Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.

18:14 Духът на човека ще го подпира в немощта му; Кой може да подигне унилия дух?

18:15 Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъртвите търси знание.

18:16 Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.

18:17 Който пръв защитава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.

18:18 Жребието прекратява разприте, И решава между силите.

18:19 Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град, И разногласията им са като лостове на крепост.

18:20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.

18:21 Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

18:22 Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.

18:23 Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.

18:24 Човек, който има много приятели намира в това погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase