Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

15:1 Мек отговор отклонява ярост, А оскърбителната дума възбужда гняв.

15:2 Езикът на мъдрите изказва знание, А устата на безумните изригват глупост.

15:3 Очите Господни са на всяко място И наблюдава злите и добрите.

15:4 Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.

15:5 Безумният презира поуката на баща си, Но който внимава в изобличението, е благоразумен.

15:6 В дома на праведния има голямо изобилие, А в доходите на нечестивия има загриженост.

15:7 Устните на мъдрите разсяват знание, А сърцето на безумните не прави така.

15:8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.

15:9 Пътят на нечестивия е мерзост Господу, Но Той обича този, който следва правдата.

15:10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.

15:11 Адът и погибелта са открити пред Господа, - Колко повече сърцата на човешките чада!

15:12 Присмивателят не обича изобличителя си, Нито ще отива при мъдрите.

15:13 Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

15:14 Сърцето на разумния търси знание А устата на безумните се хранят с глупост.

15:15 За наскърбения всичките дни са зли А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.

15:16 По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие.

15:17 По-добра е гощавката от зеле с любов, Нежели хранено говедо с омраза.

15:18 Яростният човек подига препирни, А който скоро не се гневи усмирява крамоли.

15:19 Пътят на ленивия е като трънен плет, А пътят на праведните е като друм.

15:20 Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си.

15:21 На безумния глупостта е радост, А разумен човек ходи по прав път.

15:22 Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.

15:23 От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време казана , колко е добра!

15:24 За разумния пътят на живота върви нагоре, За да се отклони от ада долу.

15:25 Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.

15:26 Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.

15:27 Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете ще живее.

15:28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.

15:29 Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.

15:30 Светъл поглед весели сърцето, И добри вести угояват костите.

15:31 Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.

15:32 Който отхвърля поуката презира своята си душа, А който слуша изобличението придобива разум.

15:33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase