Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

3:1 Сине мой, не забравяй поуката ми, И сърцето ти нека пази заповедите ми,

3:2 Защото дългоденствие, години от живот И мир ще ти притурят те.

3:3 Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си.

3:4 Така ще намериш благоволение и добро име Пред Бога и човеците.

3:5 Уповавай на Господа от все сърце И не се облягай на своя разум.

3:6 Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.

3:7 Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;

3:8 Това ще бъде здраве за тялото ти И влага за косите ти.

3:9 Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.

3:10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.

3:11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа, И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,

3:12 Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.

3:13 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И човек, който е придобил разум,

3:14 Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато..

3:15 Тя е по-скъпа от безценни камъни И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

3:16 Дългоденствие е в десницата й, А в левицата й богатство и слава.

3:17 Пътищата й са пътища приятни, И всичките й пътеки мир.

3:18 Тя е дело на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония, които я държат.

3:19 С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето.

3:20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните И от облаците капе роса.

3:21 Сине мой, тоя неща да се не отдалечават от очите ти; Пази здравомислие и разсъдителност,

3:22 Така те ще бъдат живот на душата ти И украшение на шията ти.

3:23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си, И ногата ти не ще се спъне.

3:24 Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

3:25 Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите,

3:26 Защото Господ ще бъде твое упование, И ще пази ногата то да се не хване.

3:27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш.

3:28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада .

3:29 Не измисляй зло против ближния си, Който с увереност живее при тебе.

3:30 Не се карай с него без причина, Като не ти е направил зло.

3:31 Не завиждай на насилник човек, И не избирай ни един от пътищата му,

3:32 Защото Господ се гнуси от опакия, Но интимно общува с праведните.

3:33 Проклетия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.

3:34 Наистина Той се присмива на присмивачите. А на смирените дава благодат.

3:35 []


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase