Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

2:1 Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,

2:2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,

2:3 Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,

2:4 Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,

2:5 Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.

2:6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.

2:7 Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,

2:8 За да защитава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.

2:9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.

2:10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,

2:11 Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,

2:12 За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -

2:13 От ония, които оставят пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -

2:14 На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -

2:15 Чиито пътища са криви И пътеките им опаки, -

2:16 за да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,

2:17 (Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,

2:18 Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите*;

2:19 Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -

2:20 За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.

2:21 Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,

2:22 А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase