Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 135

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

135:1 (По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете Го, вие слуги Господни,

135:2 Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.

135:3 Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

135:4 Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.

135:5 Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове

135:6 Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

135:7 Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

135:8 Той е Който порази египетските първородни И на човек и на животно.

135:9 Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.

135:10 Той е. Който порази големите народи И изби силни царе.

135:11 Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -

135:12 И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.

135:13 Името Ти, Господи, пребъдва до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.

135:14 Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за скърбите на слугите Си.

135:15 Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.

135:16 Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

135:17 Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.

135:18 Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

135:19 Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;

135:20 Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

135:21 Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase