Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 132

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

132:1 (По слав. 131). Песен на възкачванията. Помни, Господи, заради Давида, Всичките му скърби, -

132:2 Как се кле на Господа, И се обрече на Силния Яковов, като каза:

132:3 Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, Нито ще се кача на постланото си легло, -

132:4 Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си,

132:5 Докато не намеря място за Господа, Обиталище за Силния Яковов.

132:6 Ето, ние чухме, че той бил в Ефрата; Намерихме го в полетата на Яара.

132:7 Нека влезем в скинията Му, Нека се поклоним при подножието Му.

132:8 Стани, Господи, и влез в покоя Си. Ти и ковчега на Твоята сила;

132:9 Свещениците Ти да бъдат облечени с правда, И светиите Ти нека викат радостно.

132:10 Заради слугата Си Давида Недей отблъсква лицето на помазаника Си.

132:11 Господ се кле с вярност на Давида, - И няма да пристъпи думата Си, - Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще сложа на престола ти.

132:12 Ако чадата ти опазят Моя завет И Моите свидетелства, на които ще ги науча, То и техните чада ще седят за винаги на престола ти.

132:13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него.

132:14 Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

132:15 Ще благоволя изобилно храната му! Сиромасите му ще наситя с хляб.

132:16 Ще облека и свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост.

132:17 Там ще направя да изникне рог от Давида; Приготвих светилник за помазаника Си.

132:18 Неприятелят му ще облека със срам; А на него ще блещи короната.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase