Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 107

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

107:1 (По слав. 106). Славете Господа, защото е благ, Защото неговата милост трае до века.

107:2 Така нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника,

107:3 Като ги събра от страните, От изток и от запад, от север и от юг*

107:4 Едни се скитат по пустинята, по усамотен път, Без да намират населен град

107:5 Гладни и жадни, Душата им примираше в тях.

107:6 Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утеснениеята им,

107:7 И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град

107:8 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

107:9 Защото насища жадна душа, И гладна душа изпълня с блага.

107:10 Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, Вързани със скръб и и с желязо,

107:11 Защото се разбунтуваха против Божиите слова. И презряха съвета на Всевишния.

107:12 Затова смири сърцето им с труд; Те паднаха и нямаше кой да им помогне.

107:13 Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им;

107:14 Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка. И разкъса оковите им.

107:15 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

107:16 Защото разби медните порти, И железните лостове сломи.

107:17 А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища И поради неправдите си.

107:18 Душата им се гнуси от всяко ястие, А те се приближават до портите на смъртта.

107:19 Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги избавя от утесненията им.

107:20 Изпраща словото Си та ги изцелява, И ги отървава от ямите, в които лежат.

107:21 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

107:22 И нека принасят жертви на хвала, И радостно възвестяват делата Му.

107:23 Ония пък, които слизат на морето в кораби, И вършат работи в големи води,

107:24 Те виждат делата на Господа, И чудесата Му в дълбочините,

107:25 Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, Който повдига морските вълни,

107:26 Те се издигат до небесата, и пак се спущат до дълбочините Душата им се топи от бедствие.

107:27 Люлеят се и политат като пияни, И целият им разсъдък ги напуща.

107:28 Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им;

107:29 Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.

107:30 Тогава те се веселят защото са утихнали; Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.

107:31 Да славословят Господа за неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

107:32 Нека Го и възвисяват в събранието на людете, И нека Го хвалят в заседанието на старейшините.

107:33 Той превръща реки в пустиня, И водни извори в суша,

107:34 Плодородна земя в солена пустота, Поради нечестието на жителите й.

107:35 Превръща пустиня във водни езера, И суха земя във водни извори;

107:36 И там заселва гладните, За да си основават градове за живеене,

107:37 И сеят ниви и садят лозя, И си добиват плодове и рожба.

107:38 Той ги и благославя, тъй щото те много се умножават, И не дава да се намалява добитъкът им.

107:39 Но пак, те се намаляват и се смиряват От угнетение, бедствие и тъга.

107:40 Той излива презрение върху князете, И ги правят да се скитат в пустиня, гдето няма път;

107:41 А немотният поставя на високо от неволя, И му дава челяд като стадо.

107:42 Праведните виждат това и се радват; А всяко беззаконие си затваря устата.

107:43 Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват човеците за Господните милости.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase