Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 105

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

105:1 (По слав. 104). Славословете Господа; призовавайте името Му; Възвестявайте между племената делата Му.

105:2 Пейте Му, славословете Го; Говорете за всичките Му чудесни дела.

105:3 Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

105:4 Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

105:5 Помнете чудесните дела, които е извършил. Знаменията Му и съдбите на устата Му,

105:6 Вие потомци на слугата Му Авраама, Чада Яковови, Негови избрани.

105:7 Той е Господ нашият Бог, Чиито съдби са по цялата земя.

105:8 Всякога помни завета Си; Словото е заповядал да стои за хиляда поколения,

105:9 Което изговори на Авраама, И клетвата, с която се закле на Исаака,

105:10 Която утвърди на Якова за закон, На Израиля за вечен завет.

105:11 Като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя За дял на наследството ви.

105:12 Когато те бяха още малко на брой Да! малцина и пришелци в нея,

105:13 И се скитаха от народ в народ, От едно царство в други люде,

105:14 Той не остави никого да им напакости, Дори заради тях изобличи царе,

105:15 Като каза: Да не докачите помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми

105:16 После призова глад на земята, Строши всяка подпорка от хляб.

105:17 Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб.

105:18 Стиснаха нозете му с окови; Душата му участвуваше в притискането от желязото,

105:19 Докато дойде време да се изпълни думата му; Защото словото Господно го изпитваше.

105:20 Царят прати та го развърза, - Управителят на племена, - та го освободи.

105:21 Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот,

105:22 За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.

105:23 Тогава Израил дойде в Египет, Да! Яков се пресели в Хамовата земя;

105:24 Гдето Господ умножи людете Си много, И направи го по-силен от противниците им.

105:25 Обърна сърцето им да мразят людете Му. Да постъпват коварно със слугите Му

105:26 Прати слугата Си Моисея, И Аарона, когото бе избрал.

105:27 Които извършиха всред тях знаменията Му И чудесата Му в Хамовата земя.

105:28 Той изпрати тъмнина и причини мрак, Дано не се възпротивят на думите Му*.

105:29 Превърна водите им в кръв, И измори рибите им.

105:30 Земята им кипна с жаби Дори до вътрешните стаи на царете им.

105:31 Той рече, и дойдоха рояци мухи, И въшки по всичките им предели.

105:32 Даде им град вместо дъжд, И пламенен огън в земята им.

105:33 Порази тъй също лозята им и смоковниците им, И изпочупи всичките дървета в пределите им.

105:34 Рече, та дойдоха скакалци И безчислени гъсеници,

105:35 Които изпоядоха всичката трева по земята им; И изпоядоха плода на нивите им.

105:36 Порази и всичките първородни в земята им, Първака на силата на всички тях.

105:37 И изведе людете Си със сребро и злато; И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.

105:38 Развесели се Египет, когато си излязоха; Защото страх от тях бе го нападнал.

105:39 Разпростря облак да ги покрива. И огън да им свети нощем.

105:40 Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци, И с небесния хляб ги насити.

105:41 Разцепи канарата, и бликнаха води, Потекоха в безводните места като река.

105:42 Защото си припомни Своето свето обещание Към слугата Си Авраама.

105:43 Така изведе людете Си с веселие, Избраните Си с пеене.

105:44 Даде им земите на народите; И те усвоиха плода за който племената бяха се трудили.

105:45 За да пазят Неговите повеления, И да изпълняват законите Му. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase