Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 104

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

104:1 (По слав. 103) Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, Ти си твърде велик С блясък и величие си облечен, -

104:2 Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, И простираш небето като завеса;

104:3 Който устрояваш високите Си обиталища над водите, Правиш облаците Своя колесница И вървиш с крилата на вятъра;

104:4 Който правиш ангелите Си силни като ветровете. И слугите Си като огнения пламък;

104:5 Който си положил земята на основата й, За да се не поклати за вечни времена.

104:6 Покрил си я с морето* като с дреха; Водите застанаха над планините.

104:7 От Твоето смъмряне те побягнаха, От гласа на гърма Ти се спуснаха на бяг

104:8 Издигаха се планините, снишаваха се долините. На мястото, което беше определил за тях.

104:9 Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.

104:10 Ти си, Който изпращаш извори в доловете За да текат между планините.

104:11 Напояват всичките полски зверове; С тях дивите осли утоляват жаждата си:

104:12 При тях небесните птици обитават И пият между клончетата.

104:13 Ти си, Който поиш планините от високите Си обиталища, Тъй щото от плода на Твоите дела се насища земята;

104:14 Правиш да никне трева за добитъка, И зеленчук за потреба на човека, За да изважда храна от земята,

104:15 И вино, което весели сърцето на човека, И прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, И хляб, който уякчава сърцето на човека.

104:16 Великолепните+ дървета се наситиха, Ливанските кедри, които Господ е насадил,

104:17 Гдето птиците си свиват гнезда, И елхите са жилище на щърка;

104:18 Високите планини са на дивите кози, Канарите са прибежище на дивите зайци.

104:19 Той е определил луната, за да показва времената; Слънцето знае кога да залязва.

104:20 Спущаш тъмнина, и настава нощ, Когато всичките горски зверове се разхождат.

104:21 Лъвчетата реват за лов, И търсят от Бога храна.

104:22 Изгрее ли слънцето, те си отиват И лягат в рововете си.

104:23 Човек излиза на работата си И на труда си до вечерта.

104:24 Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките; Земята е пълна с твоите творения.

104:25 Ето голямото и пространно море, Гдето има безбройни пълзящи животни, Животни малки и големи.

104:26 Там плуват корабите; Там е и чудовището*, което си създал да играе в него.

104:27 Всички тия от Тебе очакват Да им дадеш на време храната.

104:28 Каквото им даваш те го събират; Отваряш ръката Си, и те се насищат с блага,

104:29 Скриеш ли лицето Си, те се смущават; Прибираш ли лъха им, те умират И връщат се в пръстта си.

104:30 Изпращаш ли Духа Си, те се създават; И подновяваш лицето на земята.

104:31 Нека трае до века славата Господна; Нека се радва в делата Си Господ,

104:32 Който, кога гледа на земята, тя трепери, Кога се допира до планините, те димят.

104:33 Ще пея Господу докато съм жив; Ще славословя моя Бог докле съществувам.

104:34 Да Му бъде приятно моето размишление; Аз ще се веселя в Господа.

104:35 Нека се довършат грешните от земята, И нечестивите да ги няма вече. Благославяй, душе моя, Господа. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase