Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 94

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

94:1 (По слав. 93). Господи Боже, Кому принадлежи отмъщението, Господи, кому принадлежи отмъщението, възсияй.

94:2 Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.

94:3 Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?

94:4 Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.

94:5 Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;

94:6 Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.

94:7 И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.

94:8 Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -

94:9 Оня, Който е поставил* ухото не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?

94:10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?

94:11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.

94:12 Блажен оня човек, когото Ти, Господи вразумяваш, И когото учиш от закона Си,

94:13 За да го успокояваш през дните на злочестието, Докато се изкопае ров за нечестивия.

94:14 Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;

94:15 Понеже съдбата пак ще се съобразява с* правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.

94:16 Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

94:17 Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.

94:18 Когато казах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.

94:19 Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.

94:20 Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

94:21 Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.

94:22 Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.

94:23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase