Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 89

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

89:1 (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева*. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

89:2 Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

89:3 Ти каза: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:

89:4 Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

89:5 И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

89:6 Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните+ кой може да се уподоби Господу?

89:7 Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

89:8 Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

89:9 Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

89:10 Ти си съкрушил Египет* като някого смъртно ранен; С мощната си мишца си разпръснал враговете Си.

89:11 Твои са небесата, Твоя е земята; Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.

89:12 Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.

89:13 Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

89:14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.

89:15 Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Та ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

89:16 В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;

89:17 Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

89:18 Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита, И на Светия Израилев да бъде наш Цар.

89:19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен да бъде помощ, Възвисих едного избран между людете.

89:20 Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.

89:21 Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.

89:22 Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения+ на нечестие ще го наскърби.

89:23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.

89:24 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.

89:25 Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.

89:26 Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.

89:27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, По-горе от земните царе.

89:28 Вечно ще пазя милостта Си за него; И завета Ми ще бъде верен спрямо него.

89:29 Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.

89:30 Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,

89:31 Ако престъпят+ повеленията Ми. И не пазят заповедите Ми, -

89:32 Тогава ще накажа§ с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им;

89:33 Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.

89:34 Няма да наруша+ завета Си, Нито ще променя това що е излязло из устните Ми.

89:35 За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,

89:36 Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,

89:37 Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

89:38 Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си му се разгневил.

89:39 Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил+ си короната му до земята.

89:40 Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостта му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвъждавай го.

89:41 Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.

89:42 Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.

89:43 Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.

89:44 Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.

89:45 Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)

89:46 До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?

89:47 Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!

89:48 Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

89:49 Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

89:50 Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена,

89:51 С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха Постъпките на Твоя помезаник .

89:52 Благословен да бъде Господ до века. Ами и амин!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase