Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 86

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

86:1 (По слав. 85). Давидова молитва. Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен.

86:2 Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.

86:3 Смили се за мене, Господи, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

86:4 Развесели душата на слугата Си, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

86:5 Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават,

86:6 Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми,

86:7 В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.

86:8 Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито има дела подобни на Твоите.

86:9 Всичките народи, които си направил; ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.

86:10 Защото си велик и вършиш чудесни неща; Само Ти си Бог.

86:11 Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от името Ти с неразделено сърце.

86:12 Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.

86:13 Защото голяма е Твоята милост към мене; И Ти си избавил душата Ми от най-дълбоката преизподня.

86:14 Боже, горделивите се издигнаха против мене, И тълпата на насилниците поиска душата ми;

86:15 Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.

86:16 Обърни се към мене и смили се се за мене; Да силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.

86:17 Покажи ми знак на благоволението Си, За да го видят ония, които ме мразят и да се посрамят За гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase