Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 81

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

81:1 (По слав. 80). За първия певец, на гетския инструмент*. Асафов псалом. Пейте радостно на Бога наша сила; Възкликнете към Якововия Бог.

81:2 Запейте псалом и звънете тъпанче. Благозвучна арфа и псалтир.

81:3 Засвирете с тръба на новолуние, На пълнолуние, в деня на нашия празник.

81:4 Защото това е закон за Израиля, Наредба от Якововия Бог.

81:5 Той го заповяда за заявление всред Иосифа. Когато излезе против Египетската земя, Гдето чух език, който не познавах.

81:6 Отстраних рамото му изпод товар; Ръцете му се отърваха от кош.

81:7 В скръбно време и ме призова, и Аз те избавих; Отговорих ти в скришно място на гръма Изпитах те при водите на Мерива. (Села).

81:8 Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас, Израилю, ако би Ме послушал:

81:9 Да няма всред тебе чужди богове, И да се не поклониш на чужд бог,

81:10 Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.

81:11 Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше.

81:12 Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения.

81:13 Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища!

81:14 Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си,

81:15 Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему; А благоденственото време на тия щеше да трае за винаги;

81:16 И Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница; И с мед от скала щях да те наситя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase