Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 74

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

74:1 (По слав. 73). Асафово поучение. Боже, защо си ни отхвърлил за винаги? Защо дими гневът Ти против овците на пасбището Ти?

74:2 Спомни си за събранието Си, което си придобил от древността, Което си изкусил да бъде племето*, което ще имаш за наследство; Спомни си и за хълма Сион, в който си обитавал.

74:3 Отправи стъпките Си горе към постоянните запустявания, Към всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището.

74:4 Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; Поставиха своите знамена за знамения.

74:5 Познати станаха като човеци, които дигат брадва Върху гъсти дървета;

74:6 И сега всичките му ваяни изделия Те събарят изведнъж с брадви и чукове.

74:7 Предадоха на огън светилището Ти; Оскверниха обиталището на името Ти като го повалиха на земята.

74:8 Рекоха в сърцето си: Нека ги изтребим съвсем; Изгориха всичките богослужебни домове по земята.

74:9 Знамения да се извършат за нас не виждаме; няма вече пророк, Нито има вече между нас някой да знае до кога ще се продължава това.

74:10 До кога, Боже, противникът ще укорява? До века ли врагът ще хули името Ти?

74:11 Защо теглиш назад ръката Си, да! десницата Ти? Изтегли я изсред пазухата Си и погуби ги.

74:12 А Бог е от древността Цар мой, Който изработва избавления всред земята.

74:13 Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища.

74:14 Ти си строшил главите на Левиатана, Дал си го за ястие на людете намиращи се в пустинята.

74:15 Ти си разцепил канари, за да изтичат извори и потоци; Пресушил си реки не пресъхвали.

74:16 Твой е денят, Твоя е нощта; Ти си приготвил светлината и слънцето.

74:17 Ти си поставил всичките предели по земята; Ти си направил лятото и зимата.

74:18 Помни това, че врагът е укорил Господа, И че безумни люде са похулили Твоето име.

74:19 Не предавай на зверовете душата на гургулицата Си; Не забравяй за винаги живота* на Твоите немотни.

74:20 Зачети завета Си, Защото тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие.

74:21 Угнетеният да се не върне назад посрамен; Сиромахът и немотният да хвалят името Ти.

74:22 Стани, Боже, защити Своето дело; Помни как всеки ден безумният Те укорява.

74:23 Не забравяй гласа на противниците Си; Размирството на ония, които се повдигат против Тебе, постоянно се умножава.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase