Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 73

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

73:1 (По слав. 72). Асафов псалом*. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.

73:2 А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.

73:3 Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.

73:4 Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.

73:5 Не са в общите човешки трудове Нито са измъчвани, като другите човеци.

73:6 Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича като дреха.

73:7 Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.

73:8 Присмиват се и говорят нечестиво за насилие: Говорят горделиво,

73:9 Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.

73:10 Затова отбиват се при тях+ людете му; И вода с пълна чаша се изпива от тях.

73:11 И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?

73:12 Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!

73:13 Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,

73:14 Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.

73:15 Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;

73:16 И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,

73:17 До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.

73:18 Ти наистина си ги турил на плъзгави места, Тръшнал си ги на разорение.

73:19 Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

73:20 Както се презира съновидение, когато се събуди някой, Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

73:21 Но тогава моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.

73:22 До толкова бях обезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.

73:23 Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.

73:24 Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.

73:25 Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе.

73:26 Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

73:27 Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.

73:28 Но за мене е добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase