Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 72

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

72:1 (По слав. 71). Псалом за Соломона+ Боже, дай твоето правосъдие на царя, И правдата си на царския син,

72:2 За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.

72:3 Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда.

72:4 Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника

72:5 Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове.

72:6 Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.

72:7 В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.

72:8 Той ще владее от море до море, И от Евфрат* до краищата на земята.

72:9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята: И неприятелите му ще лижат пръстта.

72:10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.

72:11 Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.

72:12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния,

72:13 Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.

72:14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

72:15 И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.

72:16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.

72:17 Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.

72:18 Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;

72:19 И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

72:20 Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase