Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 68

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

68:1 (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, Нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

68:2 Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

68:3 А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, да! нека тържествуват твърде много.

68:4 Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм на Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

68:5 Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.

68:6 Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

68:7 Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)

68:8 Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при божието присъствие, Самата оная Синайска планина се разтресе При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

68:9 Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепил.

68:10 Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

68:11 Господ издава дума за победа; Известителките за нея са голямо множество.

68:12 Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.

68:13 Щете ли да лежите всред кошарите, Когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й са жълто злато?

68:14 Когато Всесилният разпръсне царе в тая земя, Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

68:15 Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.

68:16 Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в който Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава там до века,

68:17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях във светилището, както бе в Синай.

68:18 Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш като Господ Иеова.

68:19 Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)

68:20 Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

68:21 Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онези, които упорствува в престъпленията си.

68:22 Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна враговете Си от морските дълбини;

68:23 За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.

68:24 Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за светилището.

68:25 Напред вървяха певците. Подир тях свирещите на инструменти Всред девици биещи тъпанчета

68:26 В събранията благославяйте Бога; Благославяйте Господа, вие които сте от Израилевия източник.

68:27 Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци.

68:28 Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

68:29 От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

68:30 Смъмри зверовете в тръстиката. Много бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.

68:31 Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

68:32 Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)

68:33 Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

68:34 Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е защита над Израиля, И силата Му стига до облаците.

68:35 Боже, от светилищата Си се явяваш страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си. Благословен да е Бог.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase