Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 66

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

66:1 (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,

66:2 Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.

66:3 Речете Богу: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила Даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.

66:4 Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Села).

66:5 Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада.

66:6 Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.

66:7 Със силата Си господарува до века: Очите Му наблюдават народите; Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).

66:8 Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,

66:9 Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.

66:10 Защото Ти, Боже, си ни спасил, Изпитал си ни както се изпитва сребро.

66:11 Въвел си ни в мрежата, Турил си тежък товар на гърба ни.

66:12 Направил си да яздят човеци върху главите ни; Преминахме през огън и вода; Но Ти ни изведе на богато място.

66:13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе обреците,

66:14 Които произнесоха устните ми И говориха устата ми в бедствието ми.

66:15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян, Ще принеса волове и кози. (Села).

66:16 Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога, И ще разкажа онова, което е сторил на душата ми.

66:17 Към него извиках с устата си; И Той ще бъде възвисен чрез езика ми.

66:18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал;

66:19 Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.

66:20 Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase