Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 45

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

45:1 (По слав. 44). За първия певец, по Криновете*: псалом за Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта. От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; Езикът ми е перо на бързописец.

45:2 Ти си по-красив от човешките чада; На устата ти се изля благодат; Затова те благослови Бог до века.

45:3 Препаши меча Си на бедрото Си Силни, Славата Си и величието Си;

45:4 И във величието си язди победоносно В ползата на истината и кротостта и правдата; И Твоята десница ще Те предвожда към страшни неща.

45:5 Стрелите ти са остри, Забиват се в сърцата на царските врагове; Племена падат пред Тебе.

45:6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

45:7 Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.

45:8 На смирна и алой и касия миришат всичките ти дрехи; Из слоново-костни палати струнните инструменти те развеселиха.

45:9 Царски дъщери има между твоите почтени жени; Отдясно ти е поставена царицата в офирско злато

45:10 Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; Забрави и народа си и бащиния си дом;

45:11 Така царят ще пожелае твоята красота; Защото той е господарят ти, и ти му се поклони.

45:12 И тирската дъщеря, даже и богатите измежду народа й. Ще търсят благоволението ти с подаръци.

45:13 Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; Облеклото й е златоткано.

45:14 Ще я доведат при царя с везани дрехи; Нейните другарки, девиците, които я следват, ще ти се доведат, -

45:15 С веселие и радост ще се доведат; Ще влязат в царския палат.

45:16 Вместо бащите ти ще бъдат чадата ти, Които ще поставиш за князе по цялата земя.

45:17 Ще направя името Ти паметно през всичките поколения; Затова племената ще те възхваляват до вечни векове.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase