Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 37

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

37:1 (По слав. 36). Давидов псалом. По Еврейски азбучен псалом, Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие.

37:2 Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повяхнат.

37:3 Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.

37:4 Весели се, тъй също, в Господа; И той ще ти даде попросеното от сърцето ти.

37:5 Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще из върши очакването ти;

37:6 И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне.

37:7 Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като върши подлости.

37:8 Престани от негодуванието, и остави гнева; Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворството.

37:9 Защото злотворците ще се изтребят; А от тия, които чакат Господа, те ще наследят земята.

37:10 Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;

37:11 Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир.

37:12 Нечестивият прави заговор против праведния. И скърца на него със зъби.

37:13 Господ ще му се присмее, Понеже вижда, че иде денят му.

37:14 Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си, За да повалят сиромаха и немощния, За да заколят ония, които са с праведна обхода.

37:15 Мечът им ще се забие в тяхното сърце, И лъковете им ще се строшат.

37:16 Малкият имот на праведния е по-желателен От богатството на мнозина нечестиви;

37:17 Защото мишците на нечестивите ще се строшат, А Господ подкрепява праведните.

37:18 Господ знае дните на непорочните; И тяхното наследство ще бъде до века.

37:19 Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити,

37:20 А нечестивите ще загинат, И враговете Господни ще бъдат като отборните агнета*; Ще чезнат, като дим ще изчезнат.

37:21 Нечестивият взема на заем, и не отплаща; А праведният постъпва благо и дава.

37:22 Защото благословените от Господа ще наследят земята; А проклетите от Него ще се изтребят.

37:23 Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя му.

37:24 Ако падне не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му.

37:25 Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.

37:26 Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.

37:27 Отклонявай се от зло, и върши добро, И ще имаш вечно жилище.

37:28 Защото Господ обича правосъдие, И не оставя светиите Си; До века те ще бъдат опазени; А потомството на нечестивите ще се изтреби.

37:29 Праведните ще наследят земята. И ще живеят на нея до века.

37:30 Устата на праведния приказва за мъдрост, И езикът ме говори правосъдие.

37:31 Законът на неговия Бог е в сърцето му; Стъпките му няма да се подхлъзнат,

37:32 Грешният наблюдава праведния, И търси да го убие.

37:33 Господ няма да го остави в ръцете му, Нито ще го осъди, когато бъде съден.

37:34 Чакай Господа и пази Неговия път, И той ще те издигне, за да наследиш земята; Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.

37:35 Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;

37:36 Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери.

37:37 Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство;

37:38 А престъпниците всички заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат.

37:39 Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.

37:40 И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase