Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 34

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

34:1 (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха*, който го пусна та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

34:2 С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят това и ще се зарадват.

34:3 Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.

34:4 Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

34:5 Погледнах към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят.

34:6 Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

34:7 Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.

34:8 Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.

34:9 Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

34:10 Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търпят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

34:11 Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.

34:12 Желае ли човек живот, Обича ли благоденствие, за да види добрини? -

34:13 Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.

34:14 Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

34:15 Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

34:16 Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.

34:17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

34:18 Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

34:19 Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;

34:20 Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.

34:21 Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

34:22 Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase