Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

21:1 (По слав. 20). За първия певец. Давидов псалом. Господи, в Твоята сила ще се весели царят; И колко много ще се радва в избавлението Ти!

21:2 Изпълнил си желанието на сърцето му, И от молбата на устните му не си го лишил. (Села).

21:3 Защото си го предварил с благословения на блага; Положил си на главата му корона от чисто злато.

21:4 Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.

21:5 Голяма е славата му чрез Твоето избавление; Чест и величие си положил на него;

21:6 Защото си го поставил да бъде за благословение до века, Развеселил си го с радост в присъствието Си;

21:7 Защото царят уповава на Господа, И чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати.

21:8 Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят.

21:9 Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ Господ ще ги изпълни с гнева Си, И огън ще ги изгори.

21:10 Ще изтребиш плода им от земята, И потомството им измежду човешките чада.

21:11 Защото, при все че намислиха злоба против Тебе, При все че измислиха заговор, не ще могат да го изпълнят,

21:12 Понеже Ти ще ги направиш да обърнат гръб Когато приготвиш на тетивите Си стрели против лицето им.

21:13 Издигни се, Господи, със силата Си; Така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase