Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 17

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

17:1 (По слав. 16). Давидова молитва. Послушай, Господи, правото; внимавай на вика ми; Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.

17:2 Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти; Очите Ти нека гледат справедливо.

17:3 Изпитал си сърцето ми; посетил си ме нощно време; Опитал си ме; и не си намерил в мене никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми.

17:4 Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоята уста Аз опазих себе си от пътищата на насилниците.

17:5 Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища; Нозете ми не са се подхлъзнали.

17:6 Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш; Приклони към мене ухото Си и послушай думите ми.

17:7 Яви чудните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Тебе. От ония, които въстават против тях.

17:8 Пази ме като зеница на око; Скрий ме под сянката на крилата Си

17:9 От нечестивите, които ме съсипват, От неприятелите на душата ми, които ме окръжават.

17:10 Обградени са от своята тлъстина; Устата им говорят горделиво.

17:11 Те обиколиха вече стъпките ми; Насочиха очите си, за да ни тръшнат на земята;

17:12 Всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъса. И на лъвче, което седи в скришни места.

17:13 Стани, Господи, предвари го, повали го; С меча Си избави душата ми от нечестивия, -

17:14 От човеци, Господи, с ръката Си, От светските човеци, чиито дял е в тоя живот, И чиито корем пълниш със съкровищата Си; Които са наситени с чада, И останалия си имот оставят на внуците си.

17:15 А аз ще видя лицето Ти в правда; Когато се събудя ще се наситя от изгледа Ти.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase