Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

9:1 За първия певец по”Умри за сина”. Давидов псалом. Ще Те прославя, Господи, с цялото се сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

9:2 Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;

9:3 Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.

9:4 Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

9:5 Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до векове.

9:6 Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете им, та и поменът им загина.

9:7 Но Господ седи Цар до века, Приготвил е престола Си за съд.

9:8 И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.

9:9 И Господ ще бъде прибежище на угнетените. Прибежище в скръбни времена.

9:10 И ония, които познаят името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, ни си оставил ония, които Те търсят.

9:11 Пейте хвали на Господа, който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

9:12 Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни уповаващия на Него, Не забравя викането на кротките.

9:13 Смили се за мене, Господи; виж скръбта, която ми причиняват ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

9:14 За да разкажа всичко, поради което Ти си за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, И за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

9:15 Народите затънаха в ямата, която сами направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

9:16 Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион:* Села).

9:17 Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.

9:18 Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожиданието на кротките.

9:19 Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.

9:20 Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase