Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 23

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

23:1 А Иов в отговор рече:

23:2 И днес оплакването ми е горчиво; Ръката ми е по-тежка от въздишането ми.

23:3 Ах, да бих знаел где да Го намеря! Отишъл бих до престола Му,

23:4 Изложил бих делото си пред Него, И напълнил бих устата си с доводи,

23:5 Узнал бих думите, които Той би ми отговорил, И разбрал бих какво щеше да ми рече.

23:6 Щеше ли Той да се препира с мене с голямата Си сила? Не! щеше само да внимава в мен.

23:7 Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него; И така аз бих се освободил за винаги от Съдията си.

23:8 Обаче, ето, отивам напред, но няма Го, И назад, но не го виждам,

23:9 Наляво, гдето работи, но не мога да Го видя; Крие се надясно, и Го не виждам.

23:10 Знае, обаче, пътя ми; когато ме изпита, Ще изляза като злато.

23:11 Ногата ми се е държала здраво в Неговите стъпки; Опазил съм пътя Му без да се отклоня;

23:12 От заповедите на устните Му не съм се оттеглил назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.

23:13 Но Той е на един ум, и кой може да Го отвърне? И каквото желае душата Му, това прави.

23:14 Защото върши това, което е определено за мене; И много такива неща има у Него.

23:15 Затова, смущавам се в присъствието Му; Когато размишлявам треперя от Него.

23:16 Защото сам Бог е разслабил сърцето ми, И Всемогъщият ме е смутил;

23:17 Тъй като не по причина на тъмнината се отсичат думите ми Нито по причина на мрака, който покрива лицето ми.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase