Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Esther 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]

10:1 И цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови.

10:2 А всичките му силни и могъществени дела, и описанието на величието, на което царят въздигна Мардохея, на са ли написани в Книгата на летописите на персийските и мидийските царе?

10:3 Защото юдеинът Мардохей стана втори подир цар Асуира, велик между юдеите и благоугоден на многото си братя, като търсеше доброто на людете си и говореше мир за целия си род.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase