Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Esther 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]

4:1 А Мардохей, като се научи за всичко, що бе станало, раздра дрехите си, облече се във вретище с пепел, и излезе всред града та викаше със силно и горчиво викане.

4:2 И дойде пред царската порта; защото никой, облечен във вретище, не можеше да влезе вътре в царската порта.

4:3 И във всяка област, гдето стигна тая заповед и указът на царя, стана между юдеите голямо тъгуване, пост, плач и ридание; и мнозина лежаха с вретище постлано под себе си и пепел.

4:4 И момичетата и скопците на Естир влязоха та й известиха за това; и царицата се смути много. И прати дрехи, за да облекат Мардохея, и да съблекат вретището от него; но той не прие.

4:5 Тогава Естир повика Атаха, един от скопците на царя, когото той бе определил да й слугува, и заповяда му да отиде при Мардохея да се научи какво е това, и защо е то.

4:6 И тъй, Атах излезе при Мардохея в градския площад, който бе пред царската порта.

4:7 И Мардохей му съобщи всичко, що му бе станало, и количеството на среброто, точно, което Аман бе обещал да внесе в царските съкровищници, за да изтреби юдеите.

4:8 Даде му и препис от писаното в указа, който бе издаден в Суса за погубването им, за да го покаже на Естир и да й го обясни, и да й заръча да влезе при царя за да му се помоли, и да направи прошение за людете си.

4:9 Атах, прочее, дойде та съобщи на Естир Мардохеевите думи.

4:10 Естир говори на Атаха и даде му заповед да съобщи на Мардохея така :

4:11 Всичките царски слуги и людете от царските области знаят, че веки човек, мъж или жена, който би влязъл невикан при царя във вътрешния двор, един закон има за него, - да се умъртви, освен оня, към когото царят би прострял златния скиптър, за да остане жив; но има тридесет дни откак аз не съм викана да вляза при царя.

4:12 И известиха на Мардохея думите на Естир.

4:13 Тогава Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом.

4:14 Защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете; а кой знае да ли не си дошла ти на царството за такова време каквото е това?

4:15 Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохея;

4:16 Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при цар, което не е според закона и ако погина, нека погина.

4:17 И тъй, Мардохей отиде та извърши всичко, що му бе заповядала Естир.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase