Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Nehemiah 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

10:1 А ония, които подпечатаха, бяха: управителят Неемия, Ахалиевият син и Седекия,

10:2 Сераия, Азария, Еремия,

10:3 Пасхор, Амария, Мелхия,

10:4 Хатус, Севания, Малух,

10:5 Харим, Меримот, Авдия,

10:6 Даниил, Ганатон, Варух,

10:7 Месулам, Авия, Миамин,

10:8 Маазия, Велгай и Семаия; те бяха свещеници.

10:9 Левити: Исус, Азаниевият син, Вануй от Инададовите потомци и Кадмиил;

10:10 и братята им Севания, Одия, Келита, Фелаия, Анан,

10:11 Михей, Реов, Асавия,

10:12 Закхур, Серевия, Севания,

10:13 Одия, Ваний и Венину.

10:14 Началниците на людете: Фарос, Фаат-моав, Елам, Зату, Ваний,

10:15 Вуний, Азгад, Вивай,

10:16 Адония, Вагуй, Адин,

10:17 Атир, Езекия, Азур,

10:18 Одия, Асум, Висай,

10:19 Ариф, Анатот, Невай,

10:20 Матфиас, Месулам, Изир,

10:21 Месизавеил, Садок, Ядуа,

10:22 Фелатия, Анан, Анаия,

10:23 Осия, Анания, Асув,

10:24 Алоис, Филея, Совив,

10:25 Реум, Асавна, Маасия,

10:26 Ахия, Анан, Ганан,

10:27 Малух, Харим и Ваана.

10:28 А останалите от людете, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите, и всички, които бяха се отделили от племената на земите и се прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше,

10:29 присъединиха се към братята си, големците си, и постъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез Божия слуга Моисея, и да пазят и вършат всичките заповеди на Иеова нашия Господ, съдбите Му и повеленията Му;

10:30 и да не даваме дъщерите си на племената на земята, и да не вземаме техните дъщери за синовете си;

10:31 и ако племената на земята донесат стоки или каква да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свет ден; и да се отказваме от обработването на земята всяка седма година и от изискването на всеки дълг.

10:32 Наредихме Си още да се задължим да даваме всяка година по една трета от сикъла за службата на дома на нашия Бог,

10:33 за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, в съботите и на новолунията и на празниците, и за светите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израиля, и за всичката работа на дома на нашия Бог.

10:34 И ние - свещениците, левитите и людете - хвърлихме жребие помежду си за приноса на дървата, за да ги докарват в дома на нашия Бог, според бащините ни домове, в определените времена всяка година, за да горят върху олтара на Господа нашия Бог според предписаното в закона;

10:35 и всяка година да донасяме в Господния дом първите плодове от земята си и първите плодове от рожбата на всяко дърво;

10:36 и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, според предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си;

10:37 и да донасяме на свещениците, в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето тесто, и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, тоже и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десетъците от земята си, и левитите да вземат десетъците по всичките градове, гдето обработваме земята.

10:38 И някой свещеник, Ааронов потомец да бъде с левитите, когато вземат десетъците; и левитете да донасят десетъка от десетъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата.

10:39 Защото израилтяните и левийците трябва да донасят приносите от житото, от виното и от дървеното масло в стаите, гдето са съдовете на светилището, и служащите свещеници, вратарите и първенците. И няма да оставим дома на нашия Бог.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase