Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 27

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

27:1 Иотам беше двадесет и пет години на възраст когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садокова дъщеря.

27:2 Той върши това, което е право пред Господа, съвсем както бе направил баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но людете още се покваряваха.

27:3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил.

27:4 Съгради още и градовете в хълмистата страна на Юда, и в дъбравите съгради крепости и кули.

27:5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкоз му платиха амонците и втората и третата година.

27:6 Така Иотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа своя Бог.

27:7 А останалите дела на Иотама, и всичките му войни, и постъпките му, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе.

27:8 Той бе на двадесет и пет години когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.

27:9 И Иотам заспа с бащите си; и погребаха го в Давидовия град; и вместо него се възцари син му Ахаз.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase