Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 17

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

17:1 А вместо Аса се възцари син му Иосафат, който се засили против Израиля;

17:2 защото тури военни сили във всичките укрепени градове на Юда, и постави гарнизони в Юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса бе превзел.

17:3 И Господ бе с Иосафата, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давида и не потърси ваалимите,

17:4 но потърси Бога на бащите си, и в Неговите заповеди ходи, а не по делата на Израиля.

17:5 Затова Господ, утвърди царството в ръката му; и целият Юда даде подаръци на Иосафата; и той придоби богатство и голяма слава.

17:6 При това, като се поощри сърцето му в Господните пътища, той отмахна от Юда високите места и ашерите.

17:7 Тоже в третата година от царуването си прати първенците си Венхаила, Авдия, Захария, Натанаила и Михаия да поучават в Юдовите градове,

17:8 и с тях левитите Семаия, Натания, Зевадия, Асаила, Семирамота, Ионатана, Адония, Товия и Товадония, левитите, и заедно с тях свещениците Елисама и Иорама.

17:9 И те поучаваха в Юда, като имаха със себе си книгата на Господния закон; и обхождаха всичките Юдови градове та поучаваха людете.

17:10 И страх от Господа обзе всичките царства в земите, които бяха около Юда, та не воюваха против Иосафата.

17:11 Някои и от филистимците донесоха подаръци на Иосафата, и сребро като данък; арабите още му докараха стада: седем хиляди и седемстотин овена, и седем хиляди и седемстотин козли.

17:12 И Иосафат продължаваше да се възвеличава твърде много; и съгради в Юда крепости и житници-градове.

17:13 И имаше много работи в Юдовите градове, и военни мъже, силни и храбри, в Ерусалим.

17:14 А ето броят им, според бащините им домове: от Юда хилядници: Адна, началникът, и с него триста хиляди души силни и храбри;

17:15 след него, Иоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди души;

17:16 след него, Амасия Захриевият син, който драговолно принесе себе си Господу, и с него двеста хиляди силни и храбри мъже;

17:17 а от Вениамина: Елиада, силен и храбър, и с него двеста хиляди души въоръжени с лъкове и щитчета;

17:18 а след него, Иозавад, и с него сто и осемдесет хиляди души въоръжени за война.

17:19 Тия бяха мъжете, които слугуваха на царя, освен ония, които царят постави в укрепените градове в целия Юда.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase