Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

15:1 Тогава Божият дух дойде на Азария, Одидовия син,

15:2 и излезе да посрещне Аса и му рече: Слушай ме, Асо и целий Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви остави.

15:3 Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;

15:4 но когато в бедствието си се обърнаха към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде намерен от тях.

15:5 И в ония времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всичките жители на земите.

15:6 Народ се сломяваше от народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.

15:7 А вие се усилвайте, и да не ослабват ръцете ви; защото делото ви ще се възнагради.

15:8 И когато чу Аса тия думи и предсказанието на пророк Одида, ободри се, и отмахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя, и от градовете, които бе отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния олтар, който бе пред Господния трем.

15:9 И събра целия Юда и Вениамина, и живеещите между тях пришелци от Ефрема, Манасия и Симеона; защото мнозина от Израиля прибягваха при него като виждаха, че Господ неговият Бог бе с него.

15:10 Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса.

15:11 В това време принесоха жертви Господу от донесените користи, седемстотин говеда и седем хиляди овци.

15:12 И стъпиха в завет да търсят Господа Бога на бащите си от цялото си сърце и от цялата си душа,

15:13 и да се умъртвява всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа Израилевия Бог.

15:14 И заклеха се Господу със силен глас, с възклицание, с тръби, и с рогове.

15:15 И целият Юда се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце, и потърсиха Бога с цялата си воля, и Господ им даде покой от всякъде.

15:16 А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та го изгори при потока Кедрон.

15:17 Но високите места не се премахнаха от Израиля; сърцето, обаче, на Аса бе съвършено през всичките му дни.

15:18 И той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи, и посветените от самия него, сребро, злато и съдове.

15:19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase